Skapa Subversion repository

Hur du skapar ett Subversion repository i Linux (t.ex. Ubuntu).

Skapa ett Subversion repository

Om din Subversion-server ligger i t.ex. /srv/svn/:

  1. sudo svnadmin create /srv/svn/myproject
  2. sudo chown -R www-data:subversion /srv/svn/myproject
  3. sudo chmod -R g+rws /srv/svn/myproject

This post is also available in: Engelska

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *