Montera handfat/tvättställ och blandare

Här följer en guide om hur man monterar ett handfat/tvättställ och blandare.

Arbetssteg 1

Vid montering av tvättställ som hängs på bultar är det första steget att borra hålen för skruvstiften. Vid utmärkning av borrhålen är det vikigt att se till att avloppet hamnar mitt emellan hålen. Hålen placeras så att höjden från golvet till tvättställets översida blir ca 850 mm. Centrumavstånd mellan hålen mäts skruvhålen på tvättställets baksida.

Arbetssteg 2

Alternativet till bultmontage är att tvättstället hänger på konsoler. Om det nya tvättstället passar på de gamla konsolerna är bytet enkelt, det ny tvättstället läggs helt enkelt på konsolerna och fixeras på plats med skruvar i slitsarna på undersidan på tvättstället. Vid montering av nya konsoler blir arbetet mer omfattande. Det gäller att måtta till samma höjd, ca 850 mm till tvättställets överkant som vid bultmontage, men det är fler hål som behöver borras för konsoler.

Arbetssteg 3

För att säkerställa att hålen hamnar exakt rätt kan en markering göras i kaklet med en körnare. Var försiktig, för hårda slag riskerar att spräcka kakelplattorna.

Arbetssteg 4

För att borra hål i kakelplattorna kan ett hårdmetallborr användas. Borra med lågt varvtal och utan slagfunktion. Om väggen består av mursten eller betong kan slagfunktionen kopplas in efter att plattan borrats genom.

Arbetssteg 5

Tvättstället monteras med en speciell bultsats som innehåller skruvstift, försök inte montera tvättstället med vanliga skruv och plugg. För att vara säker på att få ett hållbart montage måste rätt fästelement användas.Var noga att använda rätt typ av plugg beroende på väggmaterial.

Arbetssteg 6

Därefter trycks pluggarna in i hålen och skruvstiften dras fast. Tänk på att det är den grova gängan som dras i pluggen och att den metriska gängan skall synas. Hålet måste även vara djupt nog för pluggen.

Arbetssteg 7

För att undvika att spänningar uppstår i väggens ytmaterial bör tvättställets baksida förses med ett utjämninsskift i form av silikon, skumgummiprofil eller liknande.

Arbetssteg 8

Tvättstället skjuts nu på plats på skruvstiften och hålls på plats av en medhjälpare. Med tvättstället på plats sätts först brickorna på skruvstiften varefter muttrarna skruvas på. De dras sedan fast, växelvis på varje sida med en skiftnyckel. Drag åt båda sidor jämnt och inte för hårt för att undvika spänningar i tvättställ eller vägg.

Arbetssteg 9

Vid konsolhängning skruvas konsolerna fast på väggen, välj fästelement som passar det aktuella väggmaterialet. Därefter läggs tvättstället på plats och fästs underifrån i konsolerna med T-bultar.

Arbetssteg 10

Ett konsolmonterat tvättställ skall inte monteras dikt mot vägg, lämna ett avstånd på ca 30 mm mellan bakkant tvättställ och vägg för att lätt kunna komma åt att städa.

Arbetssteg 11

När du skall montera tvättställsblandare, börja med att lägga o-ringen som tätar mellan undersidan av blandaren och ovansida tvättställ så den ligger centrerad runt blandarhålet i tvättstället. För därefter ned blandarens anslutningsrör genom hålet.

Arbetssteg 12

Blandaren dras sedan fast från undersidan med mutter och bricka. Dessa kan se olika beroende på fabrikat. Använd helst fast nyckel, alternativt polygrip eller skiftnyckel. Om det är trångt att komma åt finns specialverktyg som kan underlätta.

Arbetssteg 13

Bocka nu blandarens anslutningsrör så det löper parallellt med det gamla röret om sådant finns. Kan du inte malla efter den gamla blandaren så utgå från de befintliga anslutningsställen. Rören går att böja för hand, men var försiktig och undvik skarpa böjar. För att få en tät installation skall du se till att komma in så rakt som möjligt mot vattenrören.

Arbetssteg 14

Markera sedan var vattenröret skall kapas, tänk på att klämringskopplingen bygger ca 10-15 mm. Om du drar nya rör är det enklast att använda en röravskärare, den ger snygga snitt som bara behöver gradas av lätt. Vid anslutning på gamla rör måste man oftast såga av röret. Var i så fall noga med att såga rakt och att slipa bort gamla färgrester. Avsluta med att slipa rörets utsida med smärgelduk för att få en bra yta, det är mycket viktigt för att få en tät koppling. Därefter är det dags att koppla ihop blandaren med vattenledningen. Rören på blandaren är 10 mm i diameter, tilloppsledningen kan vara 12 eller 15 mm, i äldre installationer t.o.m. 16 mm. Mät noga och se till att ha rätt koppling innan arbetet påbörjas. Glöm inte sätta stödhylsor i rören innan kopplingarna skruvas samman.

Arbetssteg 15

Blandare med anslutningsrör av PEX är enklare att montera. PEX-röret, som består av plast, är betydligt mer flexibelt och är lätt att passa in mot vattenledningen.