Kategorier
First Category @sv

Backup Samsung Galaxy

Här följer en guide hur du tar en backup av din Samsung Galaxy S3 innan du installerar en Custom ROM.

Gör följande: