Kategorier
First Category @sv

Hur uttalar man Xamarin?

Xamarin är en utvecklingsplattform, numera ägd av Microsoft, med vilken man kan utveckla native appar för Android, Windows och Ios på en och samma gång, d.v.s. med samma kodbas. Utvecklingen sker i C#. Men hur uttalas Xamarin? Hur man uttalar Xamarin Xamarin uttals som om det började med ett S och inte ett X. Alltså […]