Hur uttalar man Xamarin?

Xamarin är en utvecklingsplattform, numera ägd av Microsoft, med vilken man kan utveckla native appar för Android, Windows och Ios på en och samma gång, d.v.s. med samma kodbas. Utvecklingen sker i C#. Men hur uttalas Xamarin?

Hur man uttalar Xamarin

Xamarin uttals som om det började med ett S och inte ett X. Alltså som om det hette ”Samarin”. Fonetiskt uttalas Xamarin som: [‘zæmərɪn].

Eller man skulle nog snarare kunna säga att Xamarin uttalas som om det började med ett Z. D.v.s. som om det hette ”Zamarin”. Hur som helst är det vanligt att folk säger ”Eksamarin”, vilket alltså är felaktigt. Man kan såklart undra varför man väljer ett namn som är så lätta att uttala fel som namn på en utvecklingsplattform. Men kanske har grundarna bakom Xamarin bara lite udda humor och tycker det är kul att folk har svårt att uttala namnet.