Ford Focus Flexifuel – motorfel/motorproblem

Om lampan för motorelekronikfel/motorfel tänds längst ner i vänstra hörnet på instrumentbrädan beror det ofta på att bilen inte har lyckats känna av bränsleblandningen på ett korrekt sätt. Dvs. vilken E85(etanol)/bensinblandning som finns i tanken. Ford Focus innehåller, som alla moderna bilar, en mängd datorer, och precis som problem i din PC ofta ordnar till sig efter en omstart gör det även ofta det i en bil. Genom att bryta strömförsörningen till bilen startas bilens datorer om. Gör så här

Åtgärda varningslampa för motorfel/motorelektronikfel

  1. Öppna motorhuven
  2. Lossa kåpan till batteriet
  3. Skruva upp skruven till kabeln som sitter på batteriets minuspol och avlägsna kabeln så den inte kommer i kontakt med minuspolen
  4. Vänta 10 minuter
  5. Sätt tillbaka kabeln på batteriets minuspol, skruva åt skruven, sätt tillbaka batterikåpan och stäng motorhuven.
  6. Prova att starta bilen
  7. Om varningslampan för motorfel nu är släckt har bilen hittat tillbaka till ett fungerande läge

Om varningslampan fortfarande lyser, åk med bilen till en Fordverkstad för att få hjälp med att åtgärda felet. Blinkar lampan ska bilen stannas så fort som möjligt.

Även om du lyckas bli av med felet genom ovanstående procedur är det troligt att det finns ny programvara till din Ford Focus datorer som åtgärdar problemet. Berätta därför om problemet vid nästa servicetillfälle och be att få mjukvaran till bilen uppdaterad.