C operator-precedens

Här är en lista på olika operatorers precedens (ordning/prioritet) i programsspårket C, i fallande ordning. Dvs. operatorn ”paranteser” har den högsta precedensen av alla operatorer i C.

Operator precedence i C
Operator Operation Evaluated
() paranteser vänster till höger
[] hakparanteser vänster till höger
++ inkrementering höger till vänster
dekrementering höger till vänster
(type) cast operator höger till vänster
* innehållet av höger till vänster
& adressen av höger till vänster
unärt minus höger till vänster
~ ett komplement höger till vänster
! logisk icke höger till vänster
* multiplikation vänster till höger
/ division vänster till höger
% rest (MOD) vänster till höger
+ addition vänster till höger
subtraktion vänster till höger
>> högershift vänster till höger
<< vänstershift vänster till höger
> är större än vänster till höger
>= större än eller lika med vänster till höger
<= mindre än eller lika med vänster till höger
< mindre än vänster till höger
== är lika med vänster till höger
!= är inte lika med vänster till höger
& bitvis OCH vänster till höger
^ bitvis XOR vänster till höger
| bitvis ELLER vänster till höger
&& logiskt AND vänster till höger
|| logiskt OR vänster till höger
= tilldelning höger till vänster
+= additionstilldelning höger till vänster
-= subtraktionstilldelning höger till vänster
*= multiplikationstilldelning höger till vänster
/= divisionstilldelning höger till vänster
%= resttilldelning höger till vänster
>>= högershiftstilldelning höger till vänster
<<= vänstershiftstilldelning höger till vänster
&= ochtilldelning höger till vänster
^= XORtilldelning höger till vänster
|= ellertilldelning höger till vänster

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *