Word kortkommandon

 

Kortkommandon för Microsoft Word

Nedan följer en komplett lista över alla kortkommandon som du kan använda i Microsoft Word.

Kommando Händelse
Allmänt
Ctrl + N Nytt dokument
Ctrl + O eller Alt + Ctrl + F2 Eller Ctrl F12 Visa dialogrutan Öppna
Alt + F4 Avsluta Word
Alt + Skift Byta språk i stavningskontrollen (Håll in Alt och klicka på Skift)
Skift + F1 Förklaring (Frågetecken i pekaren)
Ctrl + Skift + S Gå till kombinationsrutan Formatmall
Ctrl + Skift + B Gå till kombinationsrutan Teckensnitt
Ctrl + Skift + P Gå till kombinationsrutan Teckenstorlek
Alt + F7 Gå till nästa felstavning
F1 Hjälp
Ctrl + Skift + R Räkna om ord
Alt + S Skicka det aktiva dokumentet med E-post
Ctrl + S eller Skift + F12 eller Alt + Skift + F2 Spara
F7 Stavning och grammatik
Skift + F7 Synonymer
Ctrl + Skift + G Visa dialogrutan Räkna ord
Ctrl + P eller Ctrl + Skift + F12 Visa dialogrutan Skriv ut
F12 Visa dialogrutan Spara som
Alt + Ctrl + F1 Visa Microsoft Systeminformation
Alt + Skift + F7 Visa/Dölj översättning i Åtgärdsfönstret
Format
Ctrl + 5 1,5 raders radavstånd
Ctrl + Skift + N Använd formatmallen Normal
Alt + 1 Använd formatmallen Rubrik 1
Alt + 2 Använd formatmallen Rubrik 2
Alt + 3 Använd formatmallen Rubrik 3
Ctrl + Skift + Q Använd teckensnittet Symbol
Alt + Ctrl + K Autoformat
Ctrl + E Centrerad text
Ctrl + 2 Dubbelt radavstånd
Ctrl + 1 Enkelt radavstånd
Ctrl + R Högerjusterad text
Ctrl + Skift + Bindestreck Infoga hårt bindestreck
Ctrl + Skift + Blanksteg Infoga hårt mellanslag
Ctrl + Numeriskt Minus med Num Lock på Infoga kort tankstreck
Alt + Ctrl + Numeriskt Minus med Num Lock på Infoga långt tankstreck
Ctrl + Bindestreck Infoga mjukt bindestreck
Ctrl + Skift + V Klistra in format
Ctrl + Skift + C Kopiera format
Ctrl + 0 Lägg till eller ta bort 12 punkters avstånd före stycke
Ctrl + J Marginaljusterad text
Ctrl + Skift + T Minska hängande indrag
Ctrl + Skift + M Minska indrag från vänster
Ctrl + < eller Ctrl + 8 Minska teckenstorlek
Ctrl + Skift + L Skapa punktlista
Ctrl + Skift + H Sätta/Ta bort Dold text
Ctrl + Skift + D Sätta/Ta bort Dubbel understrykning
Ctrl + U eller Ctrl + Skift + W Sätta/Ta bort Enkel understrykning
Ctrl + F Sätta/Ta bort Fet stil
Ctrl + Skift + I Sätta/Ta bort Kapitäler
Ctrl + K Sätta/Ta bort Kursiv stil
Ctrl + Skift + 0 Sätta/Ta bort Nedsänkt text
Ctrl + Plus Sätta/Ta bort Upphöjd text
Ctrl + Skift + A Sätta/Ta bort Versaler
Ctrl + Q Ta bort direktformaterade styckeformat
Ctrl + Blanksteg eller Ctrl + Skift + Z Ta bort direktformaterade teckenformat
Alt + Ctrl + U Uppdatera autoformat
Ctrl + L Vänsterjusterad text
Skift + F3 Ändra skiftläge
Ctrl + T Öka hängande indrag
Ctrl + M Öka indrag från vänster
Ctrl + Skift + < eller Ctrl + 9 ÖKA TECKENSTORLEK
Infoga
F3 eller Alt + Ctrl + V Infoga autotext
Alt + Ctrl + C Infoga copyrightsymbol
Alt + Ctrl + F Infoga fotnot
Alt + Ctrl + M Infoga grekiska bokstaven my
Alt + Ctrl + A Infoga kommentar
Alt + Ctrl + D Infoga slutkommentar
Alt + Ctrl + E Infoga symbolen för Euro
Alt + Ctrl + R Infoga symbolen för registrerat varumärke
Alt + Ctrl + T Infoga symbolen för varumärke (TM)
Alt + Ctrl + Punkt Infoga tre punkter
Alt + F3 Skapa ny autotextpost
Markera
Skift + F8 Krymp markering
Ctrl + A Markera allt
Ctrl + 5 (Num Lock avstängd) Markera allt
Ctrl + Skift + F8 Markera kolumner i tabbuppställning
Alt + dra med musen Markera kolumner i tabbuppställning
Alt + 5 (Num Lock avstängd) Markera tabell
F8 Utvidga markering
Redigera
Esc Avbryta en åtgärd
F2 Flytta text (Markera, ställ dig där du vill klistra in och klicka på Enter.)
Skift + F5 eller Alt + Ctrl + Z Gå tillbaka till föregående redigeringspunkt
Ctrl + Y eller F4 eller Alt + Enter Gör om den senast ångrade åtgärden eller upprepa senaste åtgärden
Alt + Skift + Backspace Gör om senaste ångrade åtgärden
Ctrl + X eller Skift + Delete Klipp ut
Ctrl + F3 Klipp ut markering till Insamling
Ctrl + V eller Skift + Insert Klistra in
Ctrl + Skift + F3 Klistra in Insamling
Ctrl + C eller Ctrl + Insert Kopiera
Skift + F2 Kopiera text (Markera, ställ dig där du vill klistra in och klicka på Enter.)
Alt + Skift + R Länka till föregående avsnitts sidhuvud eller sidfot
Skift + Enter Mjuk radbrytning (Ny rad, ej nytt stycke)
Enter Ny rad och nytt stycke
Ctrl + Enter Sidbrytning
Ctrl + Skift + Enter Spaltbrytning
Alt + Skift + S Stänga sidhuvud och sidfot
Skift + F4 eller Alt + Ctrl + Y Sök nästa (när du tidigare gjort en sökning och dialogrutan Sök och ersätt är stängd)
Ctrl + Delete Ta bort ett ord åt höger
Ctrl + Backsteg Ta bort ett ord åt vänster
Ctrl + H Visa dialogrutan Ersätt
Ctrl + G eller F5 Visa dialogrutan Gå till
Ctrl + B Visa dialogrutan Sök
Ctrl + Z eller Alt + Backspace Ångra senaste åtgärden
Visning
Alt + Ctrl + S Dela/Ta bort delning av aktivt fönster
Ctrl + F7 Flytta aktivt fönster (gäller i läget återställ)
Ctrl + Skift + F6 eller Alt + Skift + F6 Gå till föregående fönster
Ctrl + F6 eller Alt F6 Gå till nästa fönster
Ctrl + F10 eller Alt + F10 Maximera/Återställ aktivt fönster
Ctrl + W eller Ctrl + F4 Stäng aktivt fönster
Alt + Ctrl + Home Visa bläddringsalternativ
Ctrl + Skift + F5 Visa dialogrutan Bokmärke
Ctrl + I Visa dialogrutan Hyperlänk
Alt + F8 Visa dialogrutan Makro
Alt + Skift + X Visa dialogrutan Markera indexord
Alt + Skift + O Visa dialogrutan Markera innehållsförteckning
Ctrl + D Visa dialogrutan Tecken
Ctrl + F1 Visa eller dölj Åtgärdsfönstret
Alt + Skift + F11 Visa Microsoft Skriptredigeraren
Alt + F11 Visa Visual Basic Editor
Ctrl + F2 eller Alt + Ctrl + I Visa/Dölj Förhandsgranskningen
Ctrl + Skift + 8 Visa/Dölj icke utskrivbara tecken
Ctrl + Skift + E Visa/Dölj Spåra ändringar
Ctrl + Skift + X Visa/Dölj taggar i XML-dokument
Alt + Ctrl + Plus Visa/Dölj underdokument
Alt + Ctrl + O Visningsläget Disposition
Alt + Ctrl + N Visningsläget Normal
Alt + Ctrl + P Visningsläget Utskriftslayout
F6 Växla ruta i delat fönster
Ctrl + F5 eller Alt + F5 Återställ aktivt fönster
Ctrl + F8 Ändra storlek på aktivt fönster (gäller i läget återställ)
Kopplad utskrift
Alt + Skift + F eller Alt + Skift + i Infoga kopplingsinstruktion i huvuddokument
Alt + Skift + N Koppla till nytt dokument
Alt + Skift + M Koppla till skrivare
Alt + Skift + E Redigera källdata
Alt + Skift + K Sök och rapportera fel i huvuddokument
Formulär och Fält
Skift + F11 Föregående fält
Alt + Skift + F1 Föregående fält
Alt + Skift + D Infoga datumfält
Ctrl + F9 Infoga fälttecken
Alt + Skift + L Infoga listfält
Alt + Skift + P Infoga sidnummerfält
Alt + Skift + T Infoga tidfält
Ctrl + 3 eller Ctrl + F11 Lås fält
Ctrl + 4 eller Ctrl + Skift + F11 Lås upp fält
F11 Nästa fält
Alt + F1 Nästa fält
Ctrl + Skift + F9 eller Ctrl + 6 Omvandla fält till text eller hyperlänk till text
F9 eller Alt + Skift + U Uppdatera markerat fält
Alt + F9 Visa/Dölj fältkoder
Skift + F9 Visa/Dölj fältkoder i markerat fält
Disposion
Alt + Skift + Bindestreck Dölj i Disposition
Alt + Skift + Numeriskt Minus Med Num Lock På Dölj i Disposition
Alt + Skift + Nedåtpil Flytta Ned i Disposition
Alt + Skift + Uppåtpil Flytta Upp i Disposition
Alt + Skift + Vänsterpil Höj en nivå i Disposition
Alt + Skift + Högerpil Sänk en nivå i Disposition
Alt + Skift + Plus Visa i Disposition
Alt + Skift + Numeriskt Plus Med Num Lock På Visa i Disposition
Alt + Skift + 1 Visa Rubrik 1 i Disposition
Alt + Skift + 2 Visa Rubrik 2 i Disposition
Alt + Skift + 3 Visa Rubrik 3 i Disposition
Alt + Skift + 4 Visa Rubrik 4 i Disposition
Alt + Skift + 5 Visa Rubrik 5 i Disposition
Alt + Skift + 6 Visa Rubrik 6 i Disposition
Alt + Skift + 7 Visa Rubrik 7 i Disposition
Alt + Skift + 8 Visa Rubrik 8 i Disposition
Alt + Skift + 9 Visa Rubrik 9 i Disposition
Alt + Skift + A Visa/Dölj alla nivåer i Disposition
Alt + Skift + L Visa/Dölj endast första raden i Disposition

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *