Rengör espressomaskin

Här följer en beskrivning om hur du rengör din manuella espressomaskin

Rengör din espressomaskin med hjälp av backflush

Tidsåtgång: Upp till 30 minuter
Intervall: Utan rengöringsmedel minst en gång i veckan, men gärna varje dag. Med
rengöringsmedel varannan till var fjärde vecka.
Material: Ett blindfilter (en filterkorg utan hål)
1 tsk Clean Express
Maskiner med backventil släpper ut vattnet efter varje bryggning ner i spillbrickan. Fett och smuts
från kaffet sätter sig i brygghuvudet ger en smutsig smak till kaffet. Bristfällig rengöring leder på
sikt till stopp i maskinen, när för mycket avlagringar byggts upp. För att undvika detta gör man
rent maskin genom att bakspola (”backflusha”) den.
Så här går du tillväga:
Utan rengöringsmedel:
• Ta bort befintlig filterkorg ur handtaget
• Ersätt med blindfiltret
• Sätt i handtaget i maskinen
• Starta en bryggning
• Nu kommer trycket att byggas upp och det är väldigt viktigt att du stänger av pumpen när
maskinen uppnått fullt tryck. Detta märker du genom att pumpen ger av sig ett mer dovt
ljud. Till en början låter maskinen relativt mycket, för att sedan gå ner i ljudnivå. När detta
sker, slå direkt av pumpen och därmed släpper backventilen ut allt vatten ner i spillbrickan
• Upprepa ca 5 gånger
Med rengöringsmedel:
• Ta bort befintlig filterkorg ur handtaget
• Ersätt med blindfiltret
• Lägg i en tesked Clean Express
• Gör som ovan, men upprepa fler gånger tills det att rengöringsmedlet löst upp sig
• Skölj ur blindfiltret och upprepa proceduren ca 5 gånger utan medel
Det vatten och skum som kommer ur maskinen ger en uppfattning om hur ofta du bör göra rent.
• Klart vatten och vitt skum – du har en mycket god maskinhygien
• Brunt – helt normalt
• Kolsvart – gör rent mer ofta

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *