Återvinning och källsortering

Varje gång du lämnar en förpackning eller en tiding till din miljöstation sker något stort! Vi i Sverige återvinner 753 000 ton förpackningar varje år. Det är lika mycket som svenska folkets samlade kroppsvikt och gör oss till ett av de bästa återvinningsländern i världen. Om alla lämnar in sina kapsyler till återvinning, räcker stålet till 2 200 nya personbilar. Varje år! Vi i Sverige lämnar ca 500 000 ton tidningar till återvinning varje år. Det motsvarar 55 kg per invånare. 1 kg återvunnen plast minskar koldioxidutsläppet i atmosfären med 2 kg, jämfört med att framställa ny plast.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *