På grund av / Tack vare

Fraserna ”På grund av” och ”Tack vare” är bland de mest felanvända utrycken i det svenska språken. De används som synonymer trots att det sällan är korrekt.

Positivt: Tack vare / Negativt: På grund av

Tack vare används uteslutande i ett positivt sammanhang: ”Tack vare sin utstrålning vann hon tävlingen”. På grund av används främst i negativa sammanhang även om det inte är lika givet: ”På grund av den ekonomiska krisen gick företaget i konkurs”. Man skulle kunna säga ”På grund av sin utstrålning vann hon tävlingen” men på grund av har som sagt en negativ klang och meningen känns lätt motsägelsefull, som om hennes utstrålning var till hennes nackdel. Att frasen ”Tack vare den ekonomiska krisen gick företaget i konkurs” blir fullständigt fel inses ganska enkelt om man tolkar meningen mer ordagrant. Företaget, och dess ägare, har förmodligen ingen att ”tacka för” att det/de gick under. När ”Tack vare” används i ett negativt sammanhang blir meningen därmed i princip alltid motsägelsefull och stör flödet i en text/tal eller liknande vilket man bör tänka på.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *