Lägg tilll användare Ubuntu/Linux

Här följer en beskrivning om hur man lägger till och tar bort användare via kommandoraden i Ubuntu/Linux generellt (kan variera något)

Lägg till en vanlig användare i Ubuntu:

# useradd –gid 100 –shell /bin/bash -m <användarnamn >

# passwd <användarnamn>

Lägg till en användare i Ubuntu som kan använda sudo för root-åtkomst:

# useradd –gid 100 –shell /bin/bash –groups admin -m <användarnamn>

# passwd <användarnamn>

Ta bort en användare helt inklusive användarens home-katalog:

# sudo userdel -r <username>

-r gör så att även hemkatalogen försvinner. Uteslut om det inte önskas.

Lista användare:

cat /etc/passwd

Lista grupper:

cat /etc/group

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *