Kontrollera födelsemärken/leverfläckar mot hudcander

Först och främst: Vi är inte hudläkare. Vi har inte ens någon medicinsk utbildning. Är du minsta tveksam angående dina födelsemärken/leverfläckar, ta kontakt med en hudspecialist! Det kan var hudcancer (malignt melanom eller annan hudcancer) Däremot kan vi återberätta vad en duktig hudläkare har sagt till oss angående leverfläckar.

A B C D E – metoden för födelsemärken och leverfläckar

För att som lekman skaffa sig en uppfattning om ens födelsemärken eventuellt är farliga eller inte kan man ta hjälp av det så kallade ”ABCDE-systemet”. Det är en amerikan som har utarbetat det så därför står bokstäverna för engelska ord. Här följer en förklaring

A – Assymetry (Assymetri)

I ett friskt födelsemärke hittar man ofta symmetri. D.v.s. om det på något sätt går att dela i två delar och de två olika delarna är symmetriska med varandra är det ett gott tecken (även om födelsemärket är tvåfärgat). Reagera på assymetriska födelsemärken!

B – Border (Gräns)

Ett friskt födelsemärke har oftast en tydlig avgränsning. D.v.s. man kan se var det börjar och slutar. Reagera på födelsemärken utan tydlig avgränsning, t.ex. en kant är naggad, det går ut ett eller flera ”spröt” från födelsemärket etc!

C – Color (Färg)

Ett friskt födelsemärke innehåller oftast bara en eller två färgnyanser. Reagera på födelsemärken som har tre eller fler färgnyanser!

D – Diameter (Storlek)

Ett friskt födelsemärke är ofta mindre eller lika med 6 mm i diameter. Reagera på födelsemärken som är större än 6 mm i diameter!

E – Evolution (Förändring)

Ett friskt födelsemärke förändras ofta långsamt eller inte alls. Reagera på snabb förändring av ett födelsemärke (ungefär 3 månader) vad gäller t.ex. storlek (växer), form, färg etc! Dvs. om ABCD enlig ovan förändras snabbt!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *