IBAN – International Bank Account Number

IBAN är en förkortning av International Bank Account Number och det har tillkommit för att säkerställa att kontouppgifter är korrekt angivna vid utlandsbetalningar. Sedan den 1 januari 2007 är det obligatoriskt att ange IBAN-nummer för alla gränsöverskridande betalningar i euro mellan de 27 länderna inom EU, Norge, Island, Liechtenstein samt Schweiz. Inom Sveriges gränser använder man dock inte IBAN utan ett vanligt clearingnummer i kombination med kontonummer.

Ta reda på ditt IBAN-nummer/Kontrollera andras IBAN-nummer

Tack vare det sätt som IBAN är konstruerad på är det möjligt att matematiskt kontrollera det kontonummer som pengar ska skickas till samt ta reda på sitt eget IBAN-nummer. Validera ett IBAN-nummer kan man bland annat göra här.

Om du ska ta emot en betalning från utlandet kan du eventuellt räkna ut ditt IBAN-nummer med hjälp av en uträknare på din banks hemsida (sök på iban på hemsidan). Annars ska du kunna hitta det när du loggar in. I annat fall kan din bank hjälpa dig med att ta fram det för de är skyldiga att ha ett IBAN-nummer åt dig.

This post is also available in: Engelska

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *