Handelsbankens boränteindikator 2 juli 2013

Boränteindikator 2 juli 2013
Boränteindikator

I vår boränteindikator tittar vi enbart på marknadsräntorna, eftersom den ränta vi banker får betala för vår upplåning utgör en stor del av boräntorna. Genom att bedöma marknadsräntornas framtida utveckling kan vi ge en indikation om hur boräntorna kan komma att utvecklas.Boränteindikatorn visar hur vi bedömer de korta, medellånga och långa marknadsräntorna. Vi tittar på om de kommer att stiga, sjunka eller vara oförändrade i förhållande till de räntor som gäller vid det tillfälle vi publicerar uppgifterna i boränteindikatorn.

Boränteindikator

Så här läser du tabellen
Om 6 månader indikerar förväntad förändring av korta, medellånga och långa räntor på sex månaders sikt. Om 2 år indikerar förväntad förändring av korta, medellånga och långa räntor på två års sikt. Förändringen utgår från datumet för Boränteindikatorns utgivande.

  • En röd pil indikerar en förväntad uppgång från dagens ränteläge.
  • En grå pil indikerar oförändrat ränteläge.
  • En blå pil indikerar nedgång från dagens ränteläge.

Räntemarknaden nuläge
Under juni månad har vi sett en kraftig uppgång av de långa räntor som till stor del styr bolåneräntorna. Kraftigast ökningar har vi sett för 5 och 10-årsräntorna i USA, men även de tyska och svenska långräntorna har stigit mycket. Under den senare delen av månaden har de stigande marknadsräntorna även fått genomslag på bolåneräntorna, där framförallt de längre bindningstiderna blivit dyrare.

Räntemarknaden framåtblick
Prognosen om högre långräntor på längre sikt står fast, trots den senaste tidens snabba ränteuppgång. Vi tror att processen kommer att vara utdragen och innehålla tillfälliga såväl upp- som nedgångar. Den viktigaste drivkraften av ränteuppgången beror på en förändrad förväntansbild på den amerikanska centralbanken Fed, där sannolikheten ökat för en högre amerikansk styrränta och en tidigarelagd neddragning av den amerikanska centralbankens stödköp av obligationer, vilken hållit räntorna nere under många år.

Det finns samtidigt en del osäkerhetsmoment i världsekonomin som talar för fortsatt låga räntor. Den senaste tiden har makrodata överlag varit slagig, med en del svag statistik för både Kina och Tyskland. I USA ser vi även att inflationsförväntningarna sjunker. En annan osäkerhet som kan verka återhållande mot stigande räntor är förnyad oro relaterad till Euro-krisen.

Sammantaget tror vi på stigande räntor på sikt, även om osäkerheten är fortsatt stor och att en del faktorer talar för fortsatt låga räntor. Även om riktningen är upp tror vi på grund av dessa osäkerhetsmoment att vi kan få komma att se tillfälliga såväl upp- som nedgångar.

Hur gjorde andra?
Så här valde Stadshypoteks kunder bindningstider under maj 2013.

Räntebindningstid Fördelning, nyteckning
3 månader 39 %
1 år 11 %
2 år 19 %
3 år 17 %
5 år 13 %

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *