Gör säkerhetskopia/backup av subversion repository (och återskapa det)

Här förklarar vi hur du gör en säkerhetskopia/backup av ditt Subversion repository på en Linuxserver:

Säkerhetskopiera/backup Subversion repository

$ svnadmin dump repository_platsen | gzip > svn_repo_backup.gz

Återställ Subversion repository

$ gunzip -c svn_repo_backup.gz | svnadmin load repository_platsen

This post is also available in: Engelska

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *